Fifteenth Week: Weekly Lesson Plan


Click on the button below to download  the weekly lesson plan:
Vocabularies of the fifteenth week:

Fifteenth week

QuestionAnswer
adventuremacera
countrysidekırsal, şehir dışı
myselfkendimi, kendime
startbaşlamak
dictionarysözlük
betweenarasında
next toyanında
in front ofönünde
behindarkasında
freeözgür, bağımsız, bedava
pocketcep
private schoolözel okul
feeling welliyi hissetmek
withoutolmaksızın
unusualsıra dışı
differentfarklı
decidekarar vermek
primary schoolilkokul
secondary schoolortaokul
furnituremobilya
rulekural
learnöğrenmek
pictureresim
explorekeşfetmek
everyher
anybodyherhangi bir kimse, hiç kimse
somebodybirisi
uniformüniforma
overüzerinde
pieceparça
placeyer
be nice to him / herOna iyi davranın
usbizi, bize
smilegülümsemek
whyneden
how oftenne sıklıkla
get to knowtanımak
nervousendişeli, kaygılı
togetherbirlikte
beolmak
specialözel
school subjectsokul dersleri
thingşey, nesne
againyeniden, tekrar

Post a Comment

You are welcome to share your ideas with us in comments.