Twentieth Week: Weekly Lesson Plan


Click on the button below to download  the weekly lesson plan:Past simple verbs

INFINITIVEPAST SIMPLEMEANING
becomebecameolmak
beginbeganbaşlamak
bitebitısırmak
breakbrokekırmak
bringbroughtgetirmek
buildbuiltinşa etmek
burnburntyakmak
buyboughtalmak
catchcaughtyakalamak
choosechoseseçmek
comecamegelmek
cutcutkesmek
dodidyapmak
drinkdrankiçmek
drivedrovesürmek
eatateyemek
fallfelldüşmek
findfoundbulmak
flyflewuçmak
forgetforgotunutmak
getgotalmak, elde etmek
givegavevermek
gowentgitmek
havehadsahip olmak
hidehidsaklamak
hurthurtyaralamak
keepkepttutmak, saklamak
knowknewbilmek
learnlearnt /learnedöğrenmek
leaveleftayrılmak
loselostkaybetmek
makemadeyapmak
meetmetbuluşmak, tanışmak
putputkoymak
readreadokumak
runrankoşmak
riderodesürmek (at / bisiklet)
saysaidsöylemek
seesawgörmek
sendsentgöndermek
singsangşarkı söylemek
sitsatoturmak
sleepsleptuyumak
speakspokekonuşmak
spendspentharcamak
swimswamyüzmek
taketookalmak, götürmek
teachtaughtöğretmek
telltoldsöylemek, anlatmak
thinkthoughtdüşünmek
throwthrewatmak
understandunderstoodanlamak
wearworegiymek
winwonkazanmak
writewroteyazmak
bewas - wereolmak

Post a Comment

You are welcome to share your ideas with us in comments.